Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Quý khách hàng đã xem: Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố
Bạn đang xem: Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

*

Có 6 ô tô gửi thực phẩm vào thành phố,trong các số ấy 5 xe hơi đi đầu ,mỗi xe hơi gửi được 36 tạ cùng ô tô đi sau gửi 42 tạ.Trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

Cảm ơn mấy chế


*

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào tỉnh thành,trong số đó 5 xe hơi tiên phong,từng ô tô gửi được 36 tạ với 4 ô tô đi sau,mỗi xe hơi gửi được 45 tạ .Hỏi mức độ vừa phải từng ô tô đưa được từng nào tấn thực phđộ ẩm


Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Asus Zenfone 5, Hưỡng Dẫn Chụp Màn Hình Điện Thoại Asus Zenfone

*

(5)xe hơi đón đầu chngơi nghỉ được số sản phẩm là:

(36 imes5=180)(tạ)

(4)ô tô đi sau chngơi nghỉ được số mặt hàng là:

(45 imes4=180)(tạ)

Trung bình từng ô tô đưa được số tạ thực phđộ ẩm là:

(left(180+180 ight)div9=40)(tạ)

Đổi:(40)tạ(=)(4)tấn.

Có 9 ô tô gửi thực phẩm vào thị thành ,trong các số ấy gồm 5 xe hơi tiên phong , mỗi xe hơi đưa được 36 tạ và 4 xe hơi đi sau , từng xe hơi đưa được 45 tạ . Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô đưa được bao nhiêu tấn thực phẩm

Đáp án:

4 tấn

Giải say đắm quá trình giải:

5 xe hơi đầu chsinh sống được số thực phẩm là :

36x5=180 (tạ)

4 ô tô sau chở được số thực phđộ ẩm là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình từng xe đưa được số thực phđộ ẩm là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn

Có 9 ô tô chuyển thực phđộ ẩm vào tỉnh thành, trong các số đó 5 ô tô đón đầu, từng ô tô đưa được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, từng xe hơi gửi được 90 tạ. Hỏi trung bình từng ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài giải

Số tấn 5 xe hơi đầu chngơi nghỉ là:

36 X 5 = 180 (tạ)

=18 (tấn)

Số tấn 4 ô tô sau chsinh hoạt là:

90 X 4 = 360 (tạ)

= 36 (tấn)

Trung bình mỗi ô tô cần chnghỉ ngơi số thực phđộ ẩm là:

(18 + 36):9 = 6 (tấn)

Đáp số : 6 tấn

Có 9 xe hơi chuyển thực phẩm vào thành phố, trong các số ấy tất cả 5 ô tô tiên phong, từng xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 xe hơi sau, từng ô tô đưa được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi ô tô đưa được từng nào tấn thực phẩm?

Số tạ thực phẩm vì 5 ô tô đưa là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm vì 4 xe hơi đưa là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số xe hơi của người tiêu dùng là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm vì 9 xe hơi đưa là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô đưa được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể nuốm 3 bước giải trọng điểm bởi 1 bước giải (dùng toán gộp) nhỏng sau:

Cả 9 ô tô chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài xích này ta đang ráng tổng những số hạng đều nhau bởi phxay nhân

Có 9 xe hơi đưa thực phẩm vào tỉnh thành, trong số đó bao gồm 5 xe hơi đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô sau, mỗi xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi vừa phải từng ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm? gồm bí quyết nlắp gọn không?

Có 9 ô tô gửi thực phđộ ẩm vào thành phố, trong những số ấy gồm 5 ô tô đón đầu, mỗi ô tô đưa được 36 tạ và 4 xe hơi sau, từng ô tô đưa được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm?

Số tạ thực phẩm vị 5 xe hơi chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm vày 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của người sử dụng là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phđộ ẩm bởi vì 9 ô tô đưa là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình xe hơi gửi được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng rất có thể nỗ lực 3 bước giải trọng điểm bằng 1 bước giải (sử dụng toán gộp) nhỏng sau:

Cả 9 ô tô chsinh sống được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) khi giải bài này ta đang cầm tổng những số hạng đều nhau bằng phxay nhân

nCos9 xe hơi gửi thực phđộ ẩm vào thị trấn, trong số đó 5 xe hơi đón đầu mỗi ô tô đưa 36 tạ và 4 xe hơi đi sau từng ô tô đưa được 45 tạ. hỏi trung bình từng xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

TL

5 xe pháo xe hơi đầu chuyển được số tạ thực phoắm là:

36*5=180(tạ thực phẩm)

4 xe xe hơi sau chlàm việc được số tạ thựcphẩmlà:

45*4=180(tạ thực phẩm)

Trung bình từng xe chở số thực phẩm là:

(180+180):2=180(tạ)

đổi 180 tạ =18 tấn

vậy mức độ vừa phải từng xe hơi chuyển được 18T thực phẩm

Học tốt!

Có 9 ô tô đưa thực phẩm vào tỉnh thành, trong những số đó 5 ô tô tiên phong, mỗi xe hơi đưa được 36 tạcùng 4 xe hơi đi sau mỗixe hơi đưa được 45 tạ,

hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô gửi được từng nào tấn thực phẩm?

5 xe hơi đầu chsinh hoạt được là :

36 x 5 =180 (tấn )

4 xe hơi đi sau chở được là :

45 x 4 = 180 (tấn )

mức độ vừa phải từng xe hơi chuyển được là :

(180 + 180 ) :2 =180 (tấn

 

 

giải

5 xe hơi đi đầu chsinh sống được số tạ là:

5*36=180( tạ)

4 ô tô đi sau chsống đươc số tạ là

4*45=180(tạ)

vừa phải từng xe hơi gửi được số tấn thực phẩm là

(180+180):2=180(tạ)

180 tạ=18 tấn

đ/s 18 tấn

Có 9 xe hơi gửi thực phẩm vào tỉnh thành,trong các số ấy 5 xe hơi mũi nhọn tiên phong,mỗi xe hơi gửi được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ.Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô gửi được từng nào tấn thực phẩm

5 xe hơi đầu gửi được là:

36 x 5 = 180 (tạ)

4 ô tô sau chở được là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Trung bình mỗi ô tô gửi được là:

(180 + 180) : (5 + 4) = 40 (tạ)

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn

bao gồm 9 ô tô gửi thực phđộ ẩm vào thành phố ,trong đó 5 ô tô tiên phong , từng ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tooddi sau , mỗi ô tô chyển được 45 tạ . hỏi vừa đủ từng ô tô đưa được bao nhiêu tấn thực phđộ ẩm ??