Tổng hợp 2 bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 học tập kỳ 1 2021 - Phần 1 bao gồm lời giải và lí giải giải chi tiết tự đội ngũ Chuyên Viên tay nghề cao soạn với chia sẻ. Hỗ trợ các em ôn luyện giải phản ánh kết quả.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 có đáp án


Nội dung bài xích viết

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học tập kì một năm 2021 - Đề số 2

Kì thi học tập kì 1 sắp tới đây, công ty chúng tôi xin trình làng cho các em 2 bộ đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 - Phần một năm 2021 bao gồm giải mã chi tiết. Nội dung bám sát theo lịch trình học trong đơn vị ngôi trường. Giúp chúng ta học tập sinh ôn tập và rèn luyện làm thân quen với khá nhiều dạng đề, bên cạnh đó cũng chuẩn bị tốt mang lại kì thi sắp tới đây của chính mình. Mời các bạn tìm hiểu thêm bài viết tiếp sau đây.

Đề thi học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

Question 1: Chọn tự gồm bí quyết vạc âm không giống với những từ bỏ còn lại

1. A. birthday B. play C. Japanese D. today

2. A. thin B. slyên C. music D. five

3. A. mouse B. blouse C. cloud D. trousers

4. A. number B. student C. much D. cupboard

Question 2: Chọn giải đáp đúng

1. What ___________ your nationality?

A. be

B. is

C. are

D. was

2. How ___________ is your sister?

A. old

B. much

C. often

D. long

3. ___________ vày you have IT lesson?

A, How

B. What

C. Where

D. When

4. – ___________ his mother a dentist? – Yes, she is.

A. Does

B. Will

C. Can

D. Is

5. What day is ___________ today?

A. they

B. he

C. it

D. you

6. My school is ___________ Nguyen Hoang street.

A. to

B. in

C. with

D. of

Question 3: Nối cột A với cột B


A

B

1. Can you sing an English song?

2. What day is it today?

3. Is he 2 years younger than his brother?

4. Nice lớn meet you.

5. What does his mother do?

6. What bởi you lượt thích doing?

a. It’s Tuesday.

b. Nice lớn meet you, too.

c. Yes, I can.

d. I like nhảy.

e. No, he is three years younger.

f. She is a housewife.


Question 4: Đọc đoạn văn và viết T (true) vào câu đúng, F (false) vào câu sai

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live sầu in a beautiful area in a big đô thị. Every morning I get up at 5:30 o’clock. After that, I dress up at 6. I have breakfast in ten minutes & go khổng lồ school at half-past six. My school is near my house so I often go lớn school on foot. I love sầu English so much. I can read English books và sing some English songs.

TRUE or FALSE?


1. Mary is 12 years old.

 ______________

2. She gets up at half-past six.

 ______________

3. She goes lớn school on foot at 6:30.

______________

4. She can write English songs.

_____________


Question 5: Sắp xếp những từ thành câu hoàn chỉnh

1. you/ subject/ like/ What/ do?

__________________________________________?

2. February/ My/ in/ is/ birthday?

__________________________________________.

3. very/ thank/ I’m/ you/ well.

__________________________________________.

4. Sandy/ now/ classroom/ in/ is/ the.

__________________________________________.

Đáp án đề thi Tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2021 (Đề số 1)

Question 1: Chọn từ gồm bí quyết phát âm không giống cùng với các từ còn lại


1. C

2. D

3. B

3. B


Question 2: Chọn câu trả lời đúng


1. B

2. A

3. D

4. D

5. C

6. B


Question 3: Nối cột A với cột B


1-c 

2-a

3-e

4-b

5-f

6-d


Question 4: Đọc đoạn văn uống cùng viết T (true) vào câu đúng, F (false) vào câu sai

1. T

2. F

3. T

4. F

Question 5: Sắp xếp các từ bỏ thành câu hoàn chỉnh

1. What subject vì you like?

2. My birthday is in February.

3. I’m very well, thank you.

4. Sandy is in the classroom now.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học tập kì một năm 2021 - Đề số 2

Question 1: Chọn trường đoản cú bao gồm biện pháp vạc âm không giống cùng với những tự còn lại

1. A. Friday B. fine C. listen D. light

2. A. paper B. watch C. date D. plane

3. A. home B. hobby C. volleyball D. October

4. A. room B. cool C. school D. book

Question 2: Chọn lời giải đúng

1. Tony is from Australia. He is ....................................

A. Australia

B. Australias

C. Australian

D. Australist

2. Hakyên is from Malaysia. .................................... nationality is Malaysian.

A. your

B. our

C. her

D. his

3. What do you vì chưng ……….. Fridays? – I go khổng lồ school in the morning.

A. in

B. on

C. at

D. from

4. We have sầu English on ………………………….

A. Mondays and Wednesdays

B. July & August

C. Mondays and September

D. November & December

5. What ………………. vày you have sầu today?

A. favourite

B. district

C. Maths

D. subjects

6. ………… is your English teacher?

A. What

B. How

C. When

D. Who

7. Where ……….. you this yesterday?

A. were

B. was

C. is

D. are

8. I live ………………. Phu Quoc Island?

A. in

B. on

C. lớn

 D. at

Question 3: Đọc đoạn văn, viết YES ngơi nghỉ câu đúng là No sinh sống câu sai

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room, and a computer room. He loves his school.


1. His name is Alex.

...........................................

2. His school is small.

...........................................

3. His school is in Hanoi.

...........................................

4. He loves his school.

...........................................


Question 4: Chọn tự phù hợp nhằm điền vào chỗ trống


primary

sing

November

Vietnam

name


Hi. My (1) ___________ is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3) ____________. I study at Le Hong Phong (4) _____________ school. I like Music very much. In my không tính phí time, I go to Music club. I can (5) ______________ but I can’t play the violin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Itunes Cho Máy Tính, Pc Windows Siêu Đơn Giản

Question 5: Sắp xếp những vần âm để chế tác thành từ đúng nhờ vào tranh

1. APION ____________________

2. WREFLO ____________________

3. UMSCI ____________________

4. NTENSI ____________________

Đáp án đề soát sổ Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 (Đề số 2)

Question 1: Chọn từ gồm cách phạt âm khác cùng với những trường đoản cú còn lại


1. C

2. B

3. A

4. D


Question 2: Chọn đáp án đúng


1. C

2. D

3. B

4. A

5. D

6. D

7. A

8. B


Question 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng, viết YES sinh sống câu đúng là No ở câu sai

1. YES

2. NO

3. NO

4. YES

Question 4: Chọn trường đoản cú tương thích để điền vào địa điểm trống

1. name

2. Vietnam

3. November

4. primary

5. sing

Question 5: Sắp xếp các vần âm nhằm tạo thành tự đúng dựa vào tranh

1. PIANO

2. FLOWER

3. MUSIC

4. TENNIS

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ mặt dưới để thiết lập về 2 bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 - Phần 1 năm 2021 (Có đáp án) tệp tin cài PDF hoàn toàn miễn giá tiền, cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.