quý khách hàng đang biết viết Mẫu đối kháng xin xác nhận là sinc viên của trường? Nếu không, hãy đọc bộ sưu tầm được Hoatieu.vn tuyển chọn chọn với trình làng sau đây. Đơn xin chứng thực là sinh viên đã học tại ngôi trường được gửi trao Ban Gimật hiệu Trường nhưng mà ai đang theo học tập. Trong đơn, đề nghị nêu rõ biết tin cá thể như bọn họ tên, mã số sinch viên, tháng ngày năm sinch, tên lớp với hệ đào tạo… Mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đơn xin xác nhận học tại trường

1. Đơn xin xác nhận là sinh viên vẫn học tại trường số 1

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tư bởi – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN

Kính gửi:

Ban Gimật hiệu – Trường Đại học ……………

Phòng Công tác bao gồm trị cùng Quản lý sinch viên

Viện/Khoa/Sở môn…………….……………………..……………..

Tên em là:……………………………………………………………………….…………..

Sinc ngày: …………………………………………………………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………….…………………………..

CMTND: ……………………………………………………………………………………

Mã số sinh viên: ……………………………………………………………………………

Hiện là sinh viên lớp: ………………………………………………………………………

Khoa: ……………………………………………………………………………….……….

Khoá:………………………………………………………………….……………………..

Em làm cho solo này kính muốn đơn vị ngôi trường chứng thực cho em hiện nay là sinh viên của ngôi trường Đại học tập ……….. nhằm ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………..………………

Em xin thực lòng cảm ơn!

Hà Nội Thủ Đô, ngày……. tháng …….năm 20…..

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ &QLSV

XÁC NHẬN CỦA

VIỆN/KHOA/BỘ MÔN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

2. Đơn xin xác thực là sinh viên đang học tập tại ngôi trường số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tư vày – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường……………………………..

Tôi tên:………………………………………………………….. Mã số sinc viên:…………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………

Là sinch viên lớp:………………………………………………………….Khóa………………………………………

Hệ đào tạo: ………………………….. trên Trường Đại học………………………………………………………..

Tôi làm cho solo này kính gởi cho Ban Giám hiệu xác thực mang lại tôi là sinh viên sẽ học tập tại Trường.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chân thành cảm ơn với xin chào trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU…………, ngày…..tháng…..năm………TL. HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG KHOA……………., ngày…..tháng…..năm……..Người làm cho đơn(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể cài Đơn xin chứng thực là sinch viên sẽ học trên trường bản .PDF hoặc .DOC nhằm chỉnh sửa thêm.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Hoa Sen 2018, Điểm Chuẩn Trường Đh Hoa Sen Cao Nhất 20

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục dạy dỗ huấn luyện và đào tạo trong mục biểu mẫu mã nhé.