Chương thơm I. Mệnh đề. Tập hợp

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán 10

Mệnh đề
§2.Tập hợp
§3.Các phép toán thù tập hợp
§4.Các tập thích hợp số
§5.Số khoảng. Sai số
Ôn tập chương I: Mệnh đề. Tập hợp

Chương thơm II. Hàm số bậc nhất cùng bậc hai

§1.Hàm số
§2.Hàm số (y = ax + b)
§3.Hàm số bậc hai
Ôn tập chương thơm II: Hàm số hàng đầu với bậc hai

Chương thơm III. Phương thơm trình. Hệ phương thơm trình

§1.Đại cương cứng về phương thơm trình
§2.Phương thơm trình quy về pmùi hương trình bậc nhất, bậc hai
§3.Phương trình và hệ pmùi hương trình số 1 các ẩn
Ôn tập chương thơm III: Phương trình. Hệ phương trình

Cmùi hương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

§1.Bất đẳng thức
§2.Bất phương trình cùng hệ bất phương trình một ẩn
§3.Dấu của nhị thức bậc nhất
§4.Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
§5.Dấu của tam thức bậc hai
Ôn tập chương thơm IV: Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Chương V. Thống kê

§1.Bảng phân bố tần số và tần suất
§2.Biểu đồ
§3.Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
§4.Phương không đúng với độ lệch chuẩn
Ôn tập chương V: Thống kê

Chương VI. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

§1.Cung và góc lượng giác
§2.Giá trị lượng giác của một cung
§3.Công thức lượng giác
Ôn tập chương thơm VI: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Ôn tập thời điểm cuối năm Đại số 10

II. Sgk Hình Học 10

*

Chương thơm I. Vectơ

§1.Các định nghĩa
§2.Tổng cùng hiệu của nhị vectơ
§3.Tích của vectơ với cùng 1 số
§4.Hệ trục tọa độ
Ôn tập Chương I: Vectơ

Cmùi hương II. Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ với ứng dụng

§1.Giá trị lượng giác của một góc ngẫu nhiên trường đoản cú 0 độ cho 180 độ
§2.Tích vô hướng của nhì vectơ
§3.Các hệ thức lượng trong tam giác với giải tam giác
Ôn tập Chương thơm II: Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ cùng ứng dụng

Chương thơm III. Phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng

§1.Phương trình đường thẳng
§2.

Xem thêm: Tải File Âm Thanh Từ Vựng - Cách Tải File Âm Thanh Từ Google Dịch Về Máy Tính

Pmùi hương trình con đường tròn
§3.Pmùi hương trình con đường Elip
Ôn tập Cmùi hương III: Pmùi hương pháp tọa độ trong phương diện phẳng

Ôn tập thời điểm cuối năm Hình học 10

III. Sgk, Sách giải, Sách xem thêm toàn bộ những môn học Lớp 10