Giải bài xích tập trang 169 bài xích ôn tập về những phnghiền tính cùng với phân số (tiếp theo) SGK Toán thù 4. Câu 1: Tính bằng nhị giải pháp...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang 169


Bài 1: Tính bởi nhì cách:

a) ((frac611)+ (frac511) ) x (frac37) ;

b) (frac35) x (frac79) - (frac35) x (frac29) ;

c) ( (frac67) - (frac47) ) : (frac25) ;

d) (frac815) : (frac211) + (frac715) : (frac211) 

Bài 2: Tính:

a) (frac2 × 3 × 43 × 4 ×5) ; b) (frac2 3 ) x (frac34 ) x (frac45 ) : (frac15 ) ;

c) (frac1 ×2 ×3× 45× 6× 7× 8 ) ; d) (frac25 ) x (frac34 ) x (frac56 ) : (frac34 ) .

Bài 3: Một tnóng vải vóc dài 20m. Đã may quần áo (frac45 ) tấm vải đỏ.

Xem thêm: Top Ứng Dụng Lịch Việt Hay Nhất Cho Android Và Ios, Ứng Dụng Xem Lịch Âm Miễn Phí Cho Ios Và Android

 Số vải sót lại fan ta lấy may những túi, mỗi túi hết (frac2 3 ) m. Hỏi may được toàn bộ bao nhiêu dòng túi điều này ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 

*

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Bài giải:

Bài 1:

a) Cách 1 : ((frac611)+ (frac511) ) x (frac37) = (frac1111 ) x (frac37) = (frac37) 

Cách 2: ((frac611)+ (frac511) ) x (frac37) = (frac611) x (frac37) + (frac511) x (frac37) = (frac1877 ) + (frac1577 ) = (frac3377 ) = (frac37) 

b)Cách 1 : (frac35) x (frac79) - (frac35) x (frac29) = (frac2145) - (frac645) =  (frac1545) = (frac13)

Cách 2: (frac35) x (frac79) - (frac35) x (frac29) = (frac35) x ((frac79) - (frac29)) = (frac35) x (frac59) = (frac1545) = (frac13)

c) Cách 1: ( (frac67) - (frac47) ) : (frac25) = (frac27) : (frac25) = (frac27) x (frac52) = (frac57)

Cách 2: ( (frac67) - (frac47) ) : (frac25) = (frac67) : (frac25) - (frac47) : (frac25) = (frac67) x (frac52) - (frac47) x (frac52) = (frac3014) - (frac2014) = (frac1014) = (frac57)

d) (frac815) : (frac211) + (frac715) : (frac211) = (frac815) x (frac112) + (frac715) x (frac112) = (frac8830) + (frac7730) = (frac16530) = (frac112)

Cách 2: (frac815) : (frac211) + (frac715) : (frac211) = ((frac815) + (frac715) ) : (frac211) = (frac1515) : (frac211) = (frac1515) x (frac112) = (frac112)

Bài 2:

a) (frac2 × 3 × 43 × 4 × 5) = (frac25) ;

b) (frac2 3 ) x (frac34 ) x (frac45 ) : (frac15 ) = (frac25) : (frac15) = (frac25) x (frac51) = 2

hoặc (frac2 3 ) x (frac34 ) x (frac45 ) : (frac15 ) = (frac2 3 ) x (frac34 ) x (frac45 ) x (frac51) = 2.

c) (frac1 ×2 × 3 × 45 × 6× 7 × 8 ) = (frac1× 2 × 3 × 45 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4) = (frac1 70)

d) (frac25 ) x (frac34 ) x (frac56 ) : (frac34 ) = (frac1 4) : (frac34 ) = (frac1 4) x (frac43) = (frac13)

Hoặc (frac25 ) x (frac34 ) x (frac56 ) : (frac34 ) = (frac25 ) x (frac34 ) x (frac56 ) x (frac43) = (frac26) = (frac13)