Excel mang lại loctien.net 365 Excel mang lại loctien.net 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu đạt cú pháp công thức với biện pháp cần sử dụng hàm Todaytrong loctien.net Excel.

Bạn đang xem: Hàm ngày hôm nay trong excel

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày hiện tại tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng vào các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trcầu lúc hàm được nhập vào, Excel sẽ rứa đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu quý khách muốn coi số sê-ri, người mua hàng phải thay đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích Khi người tiêu dùng cần hiển thị ngày hiện thời vào một trang tính bất kỳ lúc nào quý khách mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích Lúc tính toán các gần đúng thời gian. Ví dụ, nếu người mua hàng biết một người sinh vào năm 1963, người mua hàng có thể dùng công thức sau đây để tìm tuổi của người đó tính đến sinch nhật năm nay:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số mang đến hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.


Lưu ý: Nếu hàm TODAY ko cập nhật ngàhệt như muốn muốn, có thể quý khách cần chũm đổi thiết để để điều khiển Khi nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Trên tab Tệp, hãy bấm Tùy chọn, rồi trong thể loại Công thức mặt dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.


Cú pháp

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không có đối số.


Lưu ý: Excel lưu trữ ngày tháng làm việc dạng số sê-ri tiếp tục để áp dụng vào tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.


Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây với dán lại ô A1 của một bảng tính Excel bắt đầu. Để cách làm hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, dìm F2 cùng tiếp đến dấn Enter. Nếu bắt buộc, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột để thấy tất cả tài liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về ngày ngày nay.

=TODAY()+5

=DAY(TODAY())

Trả về ngày hiện tại trong tháng (1 - 31).

Xem thêm: Cắm Card Màn Hình Máy Không Có Card Màn Hình Có Chơi Game Được Không

1

=MONTH(TODAY())

Trả về tháng hiện tại những năm (1 - 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.

12


*
*
*

quý khách buộc phải thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Ssinh hoạt hữu tính năng lạ đầu tiên
Tsi mê gia loctien.net Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
loctien.net Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © loctien.net 2022