Mai lỡ nhị bản thân xa nhau Đừng khóc cho ngươi hoen sầu! Ghi nhé em cthị xã buổi thuở đầu Đừng để tình ta phai tàn mau Lời nguyền xin khắc sâu Mai ví như hai mình cách nhau Từng bước em đêm ai dìu? Em khóc, ai dành riêng dỗ, cưng chiều chiều? Và ai dệt thơ cho em yêu thương Trong đêm ai oán quạnh vắng hiu? Tmùi hương hai con mắt em bi tráng thiệt buồn! Thương thơm em tính có những tuổi hờn Và hay bắt anh chuyển đi dạo Trong phần đa lần mưa đổ nhiều thật các Vì mùa mưa em yêu! Mai nhé nhị mình xa nhau Tội lắm em anh thơ dại! Đêm ngóng đêm mỏi mắt thương thơm sầu Kỷ niệm một đêm ta trót trao Yêu nhau đừng phụ nhau


Bạn đang xem: Lời bài hát mai lỡ mình xa nhau


Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Icon =)), :)), :3, :V, ^^ Là Gì? Khi Nào Nên Dùng? :)) :) :> :< =)) Là Gì

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.