Mẫu biên bản khám nghiệm công tác

Mẫu biên phiên bản bình chọn là chủng loại biên bản được lập ra nhằm ghi chxay về Việc kiểm soát công tác. Mẫu biên bạn dạng nêu rõ thông tin thời hạn vị trí kiểm soát, văn bản bình chọn, nguyên tố tsi gia soát sổ, kiến nghị...

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm tra giám sát đảng viên

Bạn đã xem: Biên bạn dạng chất vấn thống kê giám sát công tác đảng

Mời độc giả thuộc xem thêm cụ thể với download về mẫu mã biên bạn dạng soát sổ công tác trên phía trên.Mẫu biên phiên bản đánh giá Việc thực hiện công tác làm việc tài thiết yếu ĐảngMẫu biên bạn dạng khám nghiệm giáo ánMẫu biên bạn dạng khám nghiệm Đảng viênNội dung cơ bản của mẫu mã biên bản kiểm soát nlỗi sau:TRƯỜNG ...................BAN KIỂM TRA----------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------THEO QUYẾT ĐỊNH Số: ..................., ngày...mon...năm....

BIÊN BẢN

KIỂM TRA CÔNG TÁC …………………..

Vào lúc……giờ….ngày……tháng……năm..., tại ………………Ban đánh giá Ra đời theo Quyết định số…….QĐ-trung học cơ sở ngày ……. của Hiệu trưởng đơn vị ngôi trường về câu hỏi soát sổ công tác …………………………. trên ………………………I. Đại diện Ban kiểm tra:- Ông (bà) ........................................................ công tác .............................- Ông (bà) ........................................................ dịch vụ .............................- Ông (bà) ........................................................ chuyên dụng cho .............................II. Đại diện thành phần được kiểm tra:- Ông (bà) ........................................................ dịch vụ .............................- Ông (bà) ........................................................ công tác .............................III. Nội dung kiểm tra:.....................................................................................................................IV. Kiến nghị:.....................................................................................................................

Xem thêm: Trò Chơi Chém Hoa Quả Cổ Điển

V. Ý kiến của bộ phận được kiểm tra:.....................................................................................................................Biên bản xong xuôi vào lúc ……… giờ ………. ngày …………………………Biên bạn dạng đã có phát âm lại cho những người có tên nêu trên nghe cùng cam kết xác nhận; biên bạn dạng được lập thành 02 phiên bản có giá trị như nau, mỗi mặt giữ lại một bạn dạng./.Đại diện Ban kiểm traĐại diện bộ phận được KTNgười ghi biên bản

Mẫu biên bạn dạng soát sổ công tác

Mẫu biên bản đánh giá giáo án Biên bạn dạng kiểm soát giáo án
*

Báo cáo bình chọn đo lường Đảng viên năm 2021 Báo cáo bình chọn đo lường đảng viên mới nhất Mẫu biên bạn dạng kiểm tra chương trình Biên bạn dạng bình chọn công tác