Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy – Biểu mẫu số PC05 ban hành tất nhiên Thông tư số 66/2014/TT-BCA

(Tên cơ quan liêu cp trên trc tiếp)

…………………..

(Tên cơ sở, tổ chức của chủ nhân trì kiểm tra)

…………………..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản tự kiểm tra pccc

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ghi ngôn từ đánh giá về vụ việc gì)……………………………………………..

————————————-

Hồi ………. giờ ……. ngày …………………………….. , trên …………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra đối với………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

Tình hình cùng công dụng khám nghiệm nhỏng sau:

(Ghi phần trình diễn của cửa hàng, phần chất vấn hồ sơ, phần chất vấn thực tế, văn bản chất vấn của từng sự việc, nhận xét Review về loài kiến nghị kết luận)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Lấy Dữ Liệu Từ Các Sheet Trong Excel Cho Nhân Viên Văn Phòng

Biên bạn dạng được lập dứt hồi …….. giờ ……. ngày ………………………. gồm trang ………… được lập thành bạn dạng, từng bên liên quan giữ 01 bản,vẫn phát âm lại cho số đông tín đồ thuộc nghe, thừa nhận đúng cùng tuyệt nhất trí ký thương hiệu dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN(Ký, ghi rõ họ thương hiệu, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ thương hiệu, đóng dấu)

TẢI BIỂU MẪU : TẠI ĐÂY

*