Mẫu giấy biên dìm chi phí đặt cọc, đặt cọc là việc một mặt giao mang lại bên đó một khoản tiền trong một thời hạn để đảm bảo giao ước hoặc triển khai phù hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết, triển khai thì tài sản đặt cọc được trả lại mang đến bên đặt cọc hoặc được trừ để tiến hành nghĩa vụ trả tiền; trường hợp mặt đặt cọc không đồng ý Việc giao kết, tiến hành thích hợp đồng thì gia tài đặt cọc trực thuộc về bên nhấn đặt cọc; trường hợp mặt nhận đặt cọc phủ nhận bài toán giao ước, thực hiện hòa hợp đồng thì yêu cầu trả đến bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một lượng tiền tương tự quý hiếm gia tài đặt cọc, trừ trường phù hợp bao gồm thỏa thuận khác.

Bạn đang xem: Mẫu giấy nhận tiền đặt cọc


Hồ sơ

Mẫu giấy biên nhận chi phí đặt cọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Về việc: …

Căn uống cứ nhu yếu với kỹ năng thực tiễn của những bên;

Bên thừa nhận chi phí đặt cọc (Sau phía trên Call tắt là mặt A):

Họ cùng tên: ...

Năm sinh: ...

Điện thoại: ...

Giấy chứng minh nhân số lượng dân sinh ... cấp ngày ... mon ... năm ... tại Công an ...

Bên đặt cọc tiền (Sau trên đây hotline tắt là mặt B):

Họ cùng tên: ...

Năm sinh: ...

Điện thoại: ...

Giấy chứng minh nhân dân sinh ... cấp cho ngày ... mon ... năm ... trên Công an ...

Nội dung:

Bên nhấn chi phí đặt cọc (mặt A) chấp nhận bán ra cho Bên đặt cọc tiền (mặt B):

Tài sản buôn bán là …

Số lượng: … (Bằng chữ: …)

Giá bán là … đồng (Bằng chữ: …).

Thuế thu nhập cá nhân …

Lệ giá thành trước bạ …

Các khoản thuế, phí với lệ tổn phí khác (trường hợp có): …

Tổng quý giá tkhô giòn toán: … đồng (Bằng chữ: …)

Tại thời điểm ký kết kết Giấy biên nhận chi phí đặt cọc, thì mặt A đã nhận được của bên B số chi phí đặt cọc là … đồng (Bằng chữ: …), để mua gia sản là …  

Bên A có trách nát nhiệm hoàn thành cục bộ thủ tục chuyển nhượng tài sản là … cho mặt B chậm nhất là vào ngày … tháng … năm …

Bên B bao gồm trách rưới nhiệm thanh khô toán không thiếu, toàn thể số chi phí còn lại không tkhô hanh tân oán đến bên A là … đồng (Bằng chữ: …) chậm nhất là vào ngày … tháng … năm …

Trường hòa hợp bên A ko hoàn thành tổng thể thủ tục chuyển nhượng tài sản là … mang đến bên B muộn nhất là vào trong ngày … tháng … năm … hoặc lắc đầu vấn đề giao ước, triển khai đúng theo đồng thì yêu cầu trả cho bên A khoản chi phí đặt cọc là … đồng (Bằng chữ: …) với một số tiền là … đồng (Bằng chữ: …).

Trường hợp mặt B không thanh khô toán thù khá đầy đủ, tổng thể số tiền còn lại không tkhô cứng tân oán mang lại mặt A là … đồng (Bằng chữ: …) muộn nhất là vào trong ngày … tháng … năm … hoặc lắc đầu Việc giao ước, tiến hành vừa lòng đồng thì khoản tiền đặt cọc là … đồng (Bằng chữ: …) nằm trong về bên A.

Bên A cùng bên B bảo vệ rằng, tài sản chào bán và tiền đặt cọc nằm trong ngôi trường vừa lòng được phân phối với được đặt cọc theo dụng cụ của quy định cùng không có tma lanh chấp, không bị kê biên để bảo đảm an toàn thực hiện án.

Các sách vở cố nhiên Giấy biên thừa nhận chi phí đặt cọc:

- ...

- …

Giấy biên dìm chi phí đặt cọc, được lập thành … phiên bản, mỗi phiên bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau, được giao cho mặt A duy trì … phiên bản, bên B giữ lại … phiên bản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Xuất Xứ Điện Thoại Samsung Đơn Giản Nhất

Giấy biên dìm chi phí đặt cọc tất cả hiệu lực kể từ ngày … mon … năm …

Bên đặt cọc chi phí (Bên B)(Chữ ký kết, ghi rõ bọn họ và tên) ...  Nguyễn Văn uống B Bên nhận tiền đặt cọc (Bên A)(Chữ cam kết, ghi rõ họ và tên)...Nguyễn Vnạp năng lượng A

Có nhì bạn có tác dụng triệu chứng đến câu hỏi lập Giấy biên thừa nhận tiền đặt cọclà:

Ông (Bà): …

Ngày, mon, năm sinh: …/ …/ …

Chứng minch nhân số lượng dân sinh …, cấp cho ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

Địa chỉ thường xuyên trú: …

Điện thoại: …

Ông (Bà): …

Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

Chứng minc nhân dân sinh …, cung cấp ngày … mon … năm …, địa điểm cấp: Công an …

Địa chỉ hay trú: …

Điện thoại: …

Hai tín đồ làm chứng chứng thực chữ cam kết của bên A và bên B

Chúng tôi là ông (bà): … và ông (bà): … là những người dân làm cho bệnh mang đến việc lập Giấy biên thừa nhận tiền đặt cọc, xác nhận rằng:

Ông (bà)…, giấy chứng minh nhân dân sinh …, ngày cung cấp …./ …/ …, địa điểm cấp: Công an …; và ông (bà) …, giấy minh chứng nhân số lượng dân sinh … , cấp ngày …/ …/ …, khu vực cấp: Công an …, sẽ tự nguyện bên nhau lập Giấy biên dấn đặt cọc này, đã gọi kỹ văn bản, gật đầu đồng ý tổng thể văn bản ghi trong Giấy biên thừa nhận tiền đặt cọc, cam đoan đang hiểu rõ, từ Chịu trách nát nhiệm trước quy định về toàn cục nội dung Giấy biên nhận chi phí đặt cọc, những bên đã ghi chữ ký vào Giấy biên thừa nhận chi phí đặt cọc trước mặt của công ty chúng tôi./.

Người làm cho chứng (2) (Chữ ký cùng ghi rõ bọn họ tên)...  Nguyễn Văn C Người làm bệnh (1) (Chữ ký và ghi rõ họ tên)...Nguyễn Vnạp năng lượng D

Mẫu giấy biên dấn tiền đặt cọc: Tải về