Giải bài bác 2: Liên hệ giữa sản phẩm tự với phnghiền nhân - Sách VNEN toán thù 8 tập 2 trang 30. Phần bên dưới đang lý giải vấn đáp với lời giải những thắc mắc trong bài học. Cách chế biến cụ thể, dễ nắm bắt, Hi vọng các em học viên cầm cố xuất sắc kỹ năng bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán 8 liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. a) Thực hiện nay các hoạt động sau

- So sánh: - 2 và 3 ; ( -2).5 cùng 3.5

- Dự đân oán hiệu quả so sánh ( -2).c và 5.c, với c > 0

Trả lời:

- So sánh: - 2 0

c) Thực hiện những hoạt động sau

- Điền lốt thích hợp () vào ô vuông:

*

- Thảo luận nhằm trả lời câu hỏi: "Lúc phân chia cả nhị vế của bất đẳng thức đến cùng một số dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều xuất xắc trái hướng với bất đẳng thức đã cho? Vì sao?"

Trả lời:

- Điền vệt thích hợp () vào ô vuông:

 

*

- Khi chia cả nhì vế của bất đẳng thức cho cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức sẽ cho

Chứng minh: 

Cho a > b 

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức bên trên với số $frac12$ 

Theo đặc điểm 1 đã có học: "Khi nhân cả nhì vế của bất đẳng thức mang lại cùng một vài dương ta được bất đẳng thức cùng chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho" yêu cầu ta có:

a . $frac12$ > b . $frac12$ 

$Leftrightarrow $ $frac12$a > $frac12$b

Hay a : 2 > b : 2

Vậy ta tất cả tính chất: khi chia cả nhị vế của bất đẳng thức đến cùng một số dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều cùng với bất đẳng thức đang cho

2.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Tính Độ Lệch Chuẩn Trong Excel 2007, Cách Tính Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn Trong Excel

a) Thực hiện nay các chuyển động sau

- So sánh: (- 2).(- 5) với 3.(- 5)

- Dự đoán kết quả đối chiếu ( -2).c và 3.c, với c Trả lời:

- So sánh: (- 2).(- 5) > 3.(- 5)

- Dự đoán: ( -2).c > 3.c, cùng với c - $frac13$b, hãy so sánh a cùng b.

- Trả lời câu hỏi: 

"khi chia cả nhị vế của bất đẳng thức đến thuộc một vài âm ta được bất đẳng thức thuộc chiều xuất xắc trái hướng với bất đẳng thức đã cho? Vì sao?"

Trả lời:

- So sánh:

Ta có: - $frac13$a > - $frac13$b 

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức trên với số (- 3) ta được:

- $frac13$a . (- 3) b 

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức bên trên cùng với số - $frac12$ 

Theo đặc điểm 1 đã được học: "lúc nhân cả nhì vế của bất đẳng thức mang đến cùng một trong những âm ta được bất đẳng thức ngược hướng với bất đẳng thức đã cho" nên ta có: