Xem cục bộ tư liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải tân oán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa tân oán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ các bạn tập luyện kỹ năng tư duy phải chăng với vừa lòng lô ghích, xuất hiện kỹ năng vận dụng kết thức toán thù học tập vào cuộc sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán thù 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta rất có thể viết số hữu tỉ
bên dưới các dạng sau đây

a) là tổng của nhì số hữu tỉ âm. lấy ví dụ như

*
.